O firmie

Rail ST jest przedsiębiorstwem oferującym kompleksową obsługę w obszarach związanych ze spedycją, transportem kolejowym, transportem drogowym oraz transgraniczną obsługą przeładunkową. Spółka dysponuje własnym taborem kolejowym oraz flotą samochodową. Rail ST jest także właścicielem terminala przeładunkowego Rentrans East usytuowanego w Krównikach. Połączenie kilku gałęzi transportu umożliwia spółce dostarczenie profesjonalnego i całościowego serwisu.
Bazując na swoim dużym doświadczeniu oraz znajomości rynku, Rail ST wykorzystując własny potencjał taborowy oraz infrastrukturalny, skupiając się przy tym na połączeniu wszystkich elementów łańcucha dostaw i zapewniając tym samym maksymalną efektywność ekonomiczną oraz czasową realizowanych zadań przeładunkowo – transportowych.

Terminal RENTRANS EAST

Rail ST dysponuje Terminalem przeładunkowo-składowym RENTRANS EAST, który spełnia wymagania stawiane dla Railportów, jako wielofunkcyjne centrum logistyczne powiązane z siecią dróg krajowych i kolejowych. Terminal wykorzystując otwarte przestrzenie do przeładunku i składowania towarów, oferuje nadawcom i odbiorcom możliwość zrównoważonych dostaw zgodnie z ich indywidualnymi wymaganiami.

Oferta terminala obejmuje:
•Usługi przeładunkowe: wyrobów stalowych, węgla, kruszyw i innych towarów sypkich, towarów w workach, big-bagach, paletyzowanych oraz w kartonach,
• Sortowanie towarów sypkich;
• Magazynowanie towarów w magazynach zamkniętych i na utwardzonych placach składowych;
• Spedycję krajową i międzynarodową;
• Organizację wagonów szerokotorowych i załadunek towarów w eksporcie do krajów WNP.


Wyposażenie terminala
• Suwnica bramowa Q=50t/12,5t;
• Dwa wózki widłowe Q=2,5t i 3,0t
• Dwie ładowarki kołowe – V=5,7 m3 i V=2,5 m3;
• Sortownik węgla;
• Dwie lokomotywy spalinowe: 1435 mm i 1520 mm;
• Waga kolejowa w torze 1435 mm i 1520 mm;
• Waga samochodowa;
• Utwardzone place składowe o pow. ok. 15 000 m2

368 tkm
Praca przewozowa
99 %
Zadowolonych klientów
998 ton
Praca przeładunkowa